ד"ר הודיה הופמן

עיר: צור יצחק

צור יצחק

"ישושום מדבר וציה" – סיפור לידתו של עם (דרשה):

קהל רחב

אחרי תפילת שחרית

בית הכנסת

צור יצחק

 

שיעור במנהיגות: מרים, אהרן ומשה (שיעור):

שיעור נשים

17:30

בית הכנסת

צור יצחק

 

דוד ובת שבע: בין פשט לדרש (שיעור):

לקהל הרחב

בין מנחה לערבית, 19:00

בית הכנסת

צור יצחק