הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס)

עיר: קרני שומרון

קרני שומרון

דין ולפנים משורת הדין: לקראת חג מתן תורה:

קהל רחב

17:30

קרני שומרון

 

מדרשי מתן תורה:

שיעור נשים

צהריים- פרטים מדויקים בהמשך

קרני שומרון