אלומה פלורסהיים דור

עיר: מזכרת בתיה

 מזכרת בתיה

מניין שוויוני במזכרת בתיה

ליל שבת, דרשה "בין ויקרא לבמדבר", פתוח לקהל הרחב

אחר התפילה בשבת בבוקר, שיעור "בין שמיטה להר סיני - בין בעלות לחירות", פתוח לקהל הרחב