רחל אילון כוכבא

עיר: בני דרום

בני דרום

בני עקיבא, בני דרום

אחרי סעודת ליל שבת, שיעור "'ירושלים שלי' מה לנו ולירושלים?", לצעירים

בית כנסת המרכזי בני דרום

לאחר תפילת שחרית, שיעור "'לירושלים עירי' שרים לירושלים מתהילים ועד היום", לנשים

לאחר מנחה קטנה, שיעור "העליה לרגל כניסיון להגיע לשלמות", קהל רחב