אראלה נעה ידגר

עיר: קיבוץ יבנה

קיבוץ יבנה

בית הכנסת, קיבוץ יבנה

מיד לאחר תפילת מוסף, שיעור "מה עושה פרשת חטאם של נדב ואביהוא בפרשת במדבר?", פתוח לקהל הרחב

שבת אחה"צ, הרצאה"שיקום המטפורה של האישה המופקרת בספרי הנביאים: דיון בעקבות יחזקאל, ירמיהו והושע", פתוח לקהל הרחב