רחל ליפשיץ

עיר: משואות יצחק

משואות יצחק

בית הכנסת, משואות יצחק

שיעור אחרי תפילת מוסף, שבת בבקר, פתוח לקהל הרחב 

שיעור ב-16:30, פתוח לקהל הרחב