מאירה וולט-מארק

עיר: בני ראם

בני ראם

בית הכנסת האשכנזי של המושב

שישי בערב, שיעור אינטראקטיבי לנוער 

סמוך לקידוש לאחר התפילה, דרשה קצרצרה בעמידה, קהל רחב

שבת אחה"צ, שיעור סביב השולחן בבית הכנסת, קהל רחב