עדי בלוט

עיר: אליאב

אליאב

בית הכנסת אליאב

19:35 לפני קבלת שבת, דבר תורה לפרשת במדבר, קהל רחב

10:30 שיעור "על שפחה ושתי הלכות", קהל הרחב

17:30 שיעור "וכי שני מלכים משמשים בכתב אחד?", קהל רחב