תהילה אזולאי-שאול

עיר: קיבוץ כרמים

כרמים

בית הכנסת, קיבוץ כרמים

לאחר קידוש בבית הכנסת, שיעור, "ולימדתם אותם", פתוח לקהל הרחב 

מועדון רתמים

17:45, שיעור, "על סירים ומנהיגות נשים"