מרב מדינה קרניאל

עיר: ירושלים- קטמונים

קהילת שלם, גוננים

קהילת שלם (ספריית דנמרק בפינת הרחובות בני בתירא, אליעזר הגדול ויוחנן בן זכאי)

10:30 שיעור "עץ הדעת - טוב או רע? על משיכה וסכנה בלימוד תורה", קהל רחב