עו״ד נחמה זוסמן

עיר: ירושלים- קטמונים

קהילת צד"ק, קטמונים

קהילת צד"ק, קטמונים (ניקנור 26)

11:00, שיעור "קבלת עול תורה ומלכות שמים, מדרגת רבי שמעון בר יוחאי כיחיד מול מדרגת הרבים", קהל רחב

אחר הצהריים, שיעור "קריאת שמע בין עלות השחר להנץ החמה", קהל רחב