פרופ' אסתר לפיאן

עיר: ירושלים- תלפיות

בית בויאר, ארנונה

בית בויאר

10:00, שיעור "לקראת שבועות: בין חם לחמות, בין חתן לכלה -סיפור בבועה מקראית שה לנעמי ורות", קהל רחב