זיוה מקונן דגו

עיר: ירושלים- הר חומה

בית הכנסת שמואל הצעיר, חומת שמואל


בית הכנסת שמואל הצעיר

10:30, שיעור "חג השבועות בקרב ביתא ישראל -יהודי אתיופיה", קהל רחב