ד"ר רחל לבמור

עיר: מגדל עוז

מגדל עוז

שיעור: ה"הסכם לכבוד הדדי" למניעת סירוב גט: רקע הלכתי, נחיצות ופעילות:

לקהל הרחב

17:30

קיבוץ מגדל עוז, בית הכנסת