הרבנית שירה מרילי מירוויס

עיר: אפרת

 אפרת, תמר והדגן

ביהכ שירת התמר

10:45 (אחר התפילה), "חביב אדם״- הצלת גוי בשבת", לקהל הרחב

גבעת הדגן

17:15