ד"ר תהילה אליצור

עיר: אלעזר

אלעזר

בית כנסת מרכזי אלעזר

10:15, "על עיוורים, חכמים, ונשים", קהל רחב