שלומית בוני

עיר: ירושלים- גילה

כפר הסטודנטים, אוניברסיטה העברית 

כפר הסטודנטים, אוניברסיטה העברית 

11:30, אופי השיעור יהיה כמו לימוד בחבורה ויעסוק בסוגיה נבחרת שבה עסקו חכמי המזרח, מיועד לצעירים