עיר: ירושלים-רחביה

בית כנסת אוהל נחמה, רחביה

בית הכנסת אוהל נחמה

10:30 דרשה, "מהמדבר אל הארץ המובטחת: שאיפות לאומיות או סיפור אהבה?", קהל רחב

בין מנחה לערבית, שיעור "כי באשר תלכי אלך": מגילת רות ויסודות הגיור", קהל רחב