ד"ר מירי שליסל

עיר: אפרת

אפרת, הרימון

בית הכנסת הרב תכליתי

18:00 (סעודה שלישית) - "בין עיר מלוכה ל- 'קומי צאי' הדימויים הכפולים של ירושלים כפי שהם מופיעים בשיר השירים", קהל רחב