הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד

עיר: ירושלים-בית הכרם

בית הכרם

אחרי הקידוש שאחרי התפילה בבוקר, שיעור פרשת השבוע, קהל רחב

אחר הצהריים, שיעור בנושא "מחלות נפש בראי ההלכה", קהל רחב