הר' אביטל אנגלברג

עיר: צור הדסה

צור הדסה

בבית משפחת פילר, דוכיפת 26/3, צור הדסה

21:30 - 'איך הופך נס לעבודה זרה- על נחש הנחושת ומגמות חינוכיות', שיעור נשים 

מניין בראשית, צור הדסה 

אחרי התפילה, מי זאת עולה מן המדבר'- על נתינת התורה וגאוגרפיה מעצבת תודעה', קהל רחב

 במתחם התפילה של קהילת צור ישראל, בבית הספר לביא

17:00 - 'אז למה לי פוליטיקה/תורה עכשיו'- תיקון ליל שבועות והתפתחות החגים', קהל רחב