לאה שקדיאל

עיר: כפר עציון

כפר עציון

"גברים" ו"נשים" כישויות ממשיות או כמטפורות ספרותיות - עיון בפרשת במדבר ובהפטרת הושע - שיעור לקראת יום ירושלים

לקהל הרחב

אחרי התפילה בבוקר

בית הכנסת כפר עציון

 

הזעם הקדוש של הרמב"ם: הכפירה החמורה ביותר היא הייאוש מתשובה

לקהל הרחב

17:25-18:30

בית הכנסת כפר עציון