הרבנית שירה זימרמן

עיר: פני קדם

פני קדם

הפסיכולוגיה והסדר בפרשת במדבר

לקהל הרחב

אחרי מוסף במועדון ליד בית הכנסת

פני קדם

 

הפרטים הפעוטים והמשמעות

לקהל הרחב

18:00

בבית משפחת רנאל

פני קדם