אביגיל גרוס גלמן

עיר: רמות

רמות

בית כנסת מצפה רמות (ויצו), אבן שמואל 1 רמות

11:30 שיעור באנגלית, "A matter of time", קהל רחב

בית כנסת ישראל הצעיר רחוב רקנטי רמות ג 

17:45 שיעור, "ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח", קהל רחב