יפית גולד

עיר: עלי זהב

לשם

אחדות בקהילה:

לקהל הרחב

16.45

מבנה רב תכליתי

לשם

דרשה:

שעה לא נקבעה עדיין

לקהל הרחב