הרבנית אמירה רענן

עיר: מודיעין

מודיעין - הנחלים

לוית החי:

הרצאה

לקהל הרחב

אחרי התפילה בבוקר

המנין המשתף מודיעין

להיות בעל שם:

שיעור

לקהל הרחב 18:00

מנשה 2 דירה 1, מודיעין