Total: 20 results found.

מודיעין - השמשוני
28 דוד אלעזר
מודיעין מכבים רעות,מחוז המרכז
ישראל 


אשה יכולה לומר קדיש ביחד עם החזן במקרה הצורך.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

Details Contact
מודיעין - לכו נרננה
הצנחנים פינת חיים לסקוב
מודיעין מכבים רעות,מחוז המרכז
ישראל 


כל שבת שניה ב 8:45 בבוקר

אמירת קדיש על ידי אישה לבד. 

מניין שיתופי: כן

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

 

Details
לוד - מניין משותף

לוד,
ישראל 

נעה מבורך - 0544368396
כל שבת שניה - ערב שבת ושבת בבוקר

אמירת קדיש על ידי אישה לבד

מניין שיתופי.

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

Details
מודיעין - דרכי נועם
61 עמק החולה
מודיעין מכבים רעות,
ישראל 


שחרית בשבת סביב 8:45

אישה יכולה לומר קדיש לבד. 

מניין שיתופי

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

 

Details Contact
רחובות - הקהילה הצעירה
2 מעפילי אגוז
רחובות,
ישראל 


אמירה קדיש על ידי אישה לבד. 

מניין רגיל

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם הגברים.

Details
בר לב - מזכרת בתיה
גן אורן
מזכרת בתיה,מחוז המרכז
ישראל 


שבת בלבד

אמירת קדיש על ידי אשה לבד. 

מניין רגיל

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

 

Details
תל אביב - מניין יחד
20 צייטלין
תל אביב יפו,
ישראל 


בשבתות, ערב שבת 20 דק' אחרי כניסת שבת. שבת בבוקר-9:00

אישה יכולה לומר קדיש לבד.

מניין משתף/ידידותי.

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים.

Details Contact
פייגנסון/נופי אביב - בית שמש

בית שמש,מחוז ירושלים
ישראל 


אמירת קדיש על ידי אשה יחד עם גבר. 

מיקום עזרת נשים: גם בקומה מעל וגם באותה קומה עם עזרת הגברים

Details Contact
רמת בית שמש - אהבת ציון
2 נחל תמנה
בית שמש,מחוז ירושלים
ישראל 


אשה יכולה לומר קדיש יחד עם גבר.

מניין שיתופי: לא

מיקום עזרת הנשים:  גם בקומה מעל וגם באותה קומה עם עזרת הגברים

Details Contact
צור הדסה - בראשית
במקום בו היה בעבר בית הספר קרוב
צור הדסה,מחוז ירושלים
ישראל 


רק בשבת מברכין (פעם בחודש) ערבית רגיל. שחרית ב 8:45

אמירת קדיש על ידי אישה לבד.

מניין שיתופי: כן.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם הגברים

Details
ירושלים - קהילת שלם
יהודה הנשיא פינת אליעזר הגדול
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 


מפורט באתר

אמירת קדיש על ידי אשה יחד עם גבר.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

 

Details Contact
ירושלים - הקהל
מתנ/"ס בקעה
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 


אין תפילה בימות החול, בשבת- 9:00

אשה יכולה לומר קדיש לבדה. 

מניין שיתופי: כן 

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

Details Contact
ירושלים - מזמור לדוד
גלעדי פינת אפרתה
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 


8 בבוקר כל יום

אישה יכולה לומר קדיש יחד עם גבר.

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

Details Contact
אפרת - בית אהרון
הגפן 60
אפרת,ישראל
 


שבת: 8:45
יום חול כמה מניינים

אמירת קדיש על ידי אישה לבד. 

מניין רגיל

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם הגברים

Details
מרכז יעקב הרצוג - מניין משותף בקעת שפיר
מרכז יעקב הרצוג
עין צורים,מחוז הדרום
ישראל 


פעם בחודש - בערב ובבוקר לסירוגין

אמירת קדיש לבד על ידי אישה.

מניין משותף: כן

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

Details
אפרת - מניין לב אפרת

אפרת,
ישראל 


אמירת קדיש על ידי אשה לבד. 

מניין רגיל

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים. 

Details
עין צורים

עין צורים,מחוז הדרום
ישראל 


אמירת קדיש על ידי אישה לבד. 

מיקום עזרת הנשים: גם בקומה מעל וגם באותה קומה עם עזרת הגברים

Details
עמק המעיינות - ונרוממה שמו יחדיו , מניין שיתופי
בבית המדרש של /"קדמה/"
Ein HaNatziv,
ישראל 

054-5640989 (הילה אונא)
תפילות שחרית בראשי חודשים

אמירת קדיש על ידי אשה לבד.

מניין שיתופי

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים. 

Details
חיפה - משכן שאנן
39 התיכון
חיפה,
ישראל 


שחרית- 5:00, 5:50, 7:00, 8:00. מנחה וערבית בזמן

אישה יכולה לומר קדיש יחד עם גבר. 

מניין רגיל

מיקום עזרת הנשים: גם באותה קומה עם הגברים וגם בקומה מעל. 

Details
ירוחם - אפיקים בנגב
הרמב/"ם
ירוחם,
ישראל 


שחרית בחול 6.00, שבת 8.15 בחורף 8.30 בקיץ

אישה יכולה לומר קדיש עם גבר.

מניין רגיל

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים וגם בקומה מעל. 

 

Details