שבועות

וספרתם לכם לקראת שבועות סיום ספירת העמר

נורית גזית
  • בעולם היהודי ישנם כמה מוטיבים של ספירה. ספירת העומר, שבעה נקיים, שבעת אבלים, עשרה אנשים למניין, מחצית השקל, עשר הספירות בקבלה ועוד. נורית גזית על סיומה של ספירת העומר ולקראת חג השבועות. 

    Read more

    "ותבוא בלט ותגל מרגלותיו " "ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט"

    ד"ר אורית אבנרי
  • מה היה מתרחש אילו היו יכולות רות ואסתר לצאת ממגילותיהן ולהיפגש בדרך בין פרס לבית לחם? ד"ר אורית אבנרי מהרהרת בפגישה הדמיונית בין שתי נשים ייחודיות בתנ"ך. 

    Read more