פמיניזם ויהדות

תגובה לרב ביגמן

ברוך גיגי
 • אחר העיון בדבריו החשובים של ידידי ורעי הרב ביגמן שליט”א נראה לי להציע את הכיוונים הבאים:

  אמנם ידועה המחלוקת אם סוגיית קול אישה מתייחסת דווקא לק”ש או להקשר רחב יותר, אולם מוסכם על כל גדולי הראשונים והפוסקים ולהלכה שהדין הוא רחב, ועל כן איני יודע מה עניין יש להאריך בזה.   

  Read more

  תשובה לאנונימית על כיסוי ראש

  פרופ' חנה ספראי
 • ליד השאלה מהי הפסיקה, עולה גם השאלה מניין נפסקה ההלכה ולתוך איזה עולם נפסקה. אין ספק שיש עולמות יהודיים שלא נהגו בכיסוי ראש. סוג כזה של התייחסות אמור לשנות את טיב השיח בינך לבין חברך. פרופ' ספראי משיבה לאנונימית על כיסוי ראש. 

  Read more