Avatar

Kolech Team

Articles

ברכוני קולך מעוצבים בדגש פמיניסטי, להורדה ולהדפסה לפי נוסח עדות המזרח, ונוסח אשכנז, לבחירתכן: נוסח עדות אשכנז נוסח עדות המזרח...

הפרויקטים המרכזיים של קולך משקפים את תפיסת העמותה ביחס לקידום נשים במרחב הדתי הציבורי, חתירה לשוויון וקידום לימוד התורה לנשים. לקריאה נוספת >>...

הגות ופרשנות מאת מורות הוראה, נשות רוח ותלמידות חכמים. לקריאה נוספת >>      

קידום לימוד התורה על ידי נשים ובהובלת נשים הוא ערך חשוב מאוד בסדר העדיפויות של קולך והיא שותפה לשינוי מעמדתן של תלמידות חכמים והשוואתן למעמדם של תלמידי חכמים מבחינה חוקית ותודעתית ופתיחת אופקים מקצועיים עבורן. קולך תומכת ביוזמות להצמחת מנהיגות נשית דתית בקהילות מקומיות ובחברה הישראלית בכלל. קולך...

קולך פועלת מראשית הקמתה לשינוי המציאות החברתית בזירות ציבוריות רבות ומול הרשויות, כמובילה או בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, באמצעים של קידום חקיקה פרלמנטרית, נוכחות בוועדות הכנסת לקידום מעמד האישה, והגשת או ליווי עתירות לבג"צ בסוגיות שונות הנוגעות לזכויות נשים דתיות ושאינן דתיות. בג"צים: בין...

הפרויקטים המרכזיים של קולך משקפים את תפיסת העמותה ביחס לקידום נשים במרחב הדתי הציבורי, חתירה לשוויון וקידום לימוד התורה לנשים. לאורך שנות העמותה עסקה העמותה בנושאי חינוך לפמיניזם, הסברה, פיתוח מנהיגות נשית דתית ועוד. 1. דורשות טוב2. כנס קולך3. השמת למדניות4. השאלת ספרי תורה

שם הארגון עיסוק טלפון מייל אתר תחום משפטי: גירושין     יד לאישה סיוע לנשים מסורבות גט ועגונות. ייעוץ משפטי, ייצוג וליווי בהליכים השפטיים בבית הדין הרבני. קו הארצי - 1-800-200-380 yadlaisha@yadlaisha.org.il www.yadlaisha.org.il יד לאשה "מתגשרים" מרכזי גישור - המסייעים להתגרש בהסכמה ובכבוד הדדי 02-6725001     מבוי...

שדה אליהו

More Articles ...