אקטיביזם ושיח ציבורי

post conference banner

קולך פועלת מראשית הקמתה לשינוי המציאות החברתית בזירות ציבוריות רבות ומול הרשויות, כמובילה או בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, באמצעים של קידום חקיקה פרלמנטרית, נוכחות בוועדות הכנסת לקידום מעמד האישה, והגשת או ליווי עתירות לבג"צ בסוגיות שונות הנוגעות לזכויות נשים דתיות ושאינן דתיות.

בג"צים:
בין העתירות המפורסמות שקולך שותפה להן, היא תובענה ייצוגית שהוגשה לבגצ נגד ארגון קול ברמה, שסרב להשמיע נשים בשידוריו. התובנה התבססה על מחקר בקרב 40000 נשים חרדיות, באוקטובר 2019, קולך זכתה בתביעה ונפסקו לה מיליון שקלים לטובת מטרות ציבוריות. התובענה הוותה תקדים בכך שהייתה זו הפעם הראשונה שהוגשה תביעה ייצוגית בנושא חברתי ערכי.
בג"צ מבחני הסמכה לרבנות לנשים – קולך שותפה בעתירה שהגישו ארגוני הנשים בשנת 2020, יחד עם שש תלמידות חכמים, ביניהן, הרבנית שרה סגל כץ, אחראית תחום פגיעות מיניות בקולך, לדרישה מהרבנות הראשית להתיר לתלמידות חכמים להיבחן במבחני הסמכה לרבנות ובכך לבטא את הידע שלהן ולקבל תוקף והכרה וגם זכויות סוציאליות הנגזרות מהתואר.
קולך שותפה כידיד בית משפט לבגצים שונים ורבים.

חברות בקואליציות:
קולך חברה בקואליצית עיק"ר המורכבת מארגונים דתיים שפועלים לשינוי מעמדתן של מסורבות הגט והעגונות ולשינוי הנורמות הקיימות בבתי הדין כרגע כלפי סרבני גט.

קולך חברה בקואליציית הארגונים הדתיים למאבק בזנות, במסגרתה הייתה שותפה לקידום החוק למאבק בצרכני זנות, שותפה לגיוס תרומות למען שורדות זנות, ולפעילות הסברה בנושא.