השמת למדניות

קידום לימוד התורה על ידי נשים ובהובלת נשים הוא ערך חשוב מאוד בסדר העדיפויות של קולך והיא שותפה לשינוי מעמדתן של תלמידות חכמים והשוואתן למעמדם של תלמידי חכמים מבחינה חוקית ותודעתית ופתיחת אופקים מקצועיים עבורן.
קולך תומכת ביוזמות להצמחת מנהיגות נשית דתית בקהילות מקומיות ובחברה הישראלית בכלל. קולך מעניקה תמיכה כלכלית וליווי וייעוץ ללמדניות המקימות קהילות ופרויקטים בהנהגתן.
הלמדניות החלוצות של פרויקט הן הרבנית כרמית פיינטוך שיחד עם אישה מנהלת את קהילת אילנות דחיי, והרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד.
שתיהן יצרו סביבן חבורה לומדת, ומקיימות אירועים לציבור הרחב, בהקשר של לימוד, חגים, ותפילות שבת.