פרויקטים ותוכניות

הפרויקטים המרכזיים של קולך משקפים את תפיסת העמותה ביחס לקידום נשים במרחב הדתי הציבורי, חתירה לשוויון וקידום לימוד התורה לנשים. לאורך שנות העמותה עסקה העמותה בנושאי חינוך לפמיניזם, הסברה, פיתוח מנהיגות נשית דתית ועוד.

1. דורשות טוב
2. כנס קולך
3. השמת למדניות
4. השאלת ספרי תורה