נשים חשובות, כוס מרים ומה שביניהן עם ד"ר עליזה לביא