אודות

'קולך – פורום נשים דתיות' הינו ארגון אורתודוקסי פמיניסטי חלוץ בישראל, לקידום ופיתוח מנהיגות נשית רוחנית, והעמקת השותפות הנשית באורחות החיים היהודיים.

חזון הארגון 

אנו מאמינות שבעולם בו נשים הן  שוות זכויות ובעלות עמדות משפיעות בעולם הדתי, (פוסקות הלכה, דיינות, רבניות),  נשים הלוקחות חלק כשגרה בריטואל הדתי, .בספרה הציבורית והפרטית. נעשה שימוש בפתרונות הלכתיים  לבעיית מסורבת הגט והעגונות, קיימות אלטרנטיבות לרבנות, ואנו חיים במדינת ישראל בה יש קהילה גדולה של נשים וגברים עם מודעות פמיניסטית גבוהה. שבו נשים הן שוות זכויות.החברה כולה נשים ואנשים כאחד תהיה טובה יותר.

יעדים

"קולך", אשר נוסדה בשנת 1998, הוא תנועת נשים דתיות פמיניסטיות, השואפת ליצירת שינוי חברתי ותודעתי לצורך קידום מעמד האישה, שוויון מגדרי, וזכויות נשים - בהלכה, בהנהגה הדתית ובממסד הדתי - הן בחברה היהודית בישראל  והן ובחברה הדתית .
"קולך" פועל בין השאר למען המטרות הבאות  הפצת ערכי השוויון והכבוד ההדדי; קידום שוויון הזדמנויות לנשים  בתחום הציבורי ובהנהגה הדתית; קידום השוויון במעמד האישי בנישואין ובגירושין; מאבק נחרץ בכל צורה של אלימות מגדרית, ניצול לרעה של סמכות דתית ופגיעה בנשים בשם ההלכה.
"קולך" פועל  לשינוי תודעתי, בקרב נשים וגברים, להרחבת ההשפעה והפעולה, השותפות וההשתתפות של נשים ובנות במרחבים דתיים~ בממסד הדתי, במוסדות דתיים (למשל בתי כנסת ובתי ספר), בקהילות ובמשפחה.

פעילות 

העמותה פועלת בשני מישורים עיקריים המסתעפים אל פעילות רחבה, עשירה ומגוונת במגוון של תחומי עשיה:

קידום ופיתוח מנהיגות נשית רוחנית

לאורך דורות ארוכים, הלמדנות התורנית, כמו גם ההנהגה הרוחנית היו מנת חלקם של גברים בלבד. בעשורים האחרונים, המחסומים מוסרים. יותר ויותר נשים מצטרפות למעגל הלמדניות, ומתפתחת תרבות עשירה של לימוד מקרא, פילוסופיה יהודית ובמיוחד הלכה. לצד הלימוד המעמיק מתפתחת גם זירה נוספת בה נשים למדניות בעלות ידע הלכתי נרחב, ופעמים רבות אף הסמכה רבנית מטעם תוכניות ההלכה השונות, הן פוסקות ההלכה, הן מנהיגות רוחניות, בין אם בתוך מוסדות חינוך ובין אם בקהילות. תופעה מבורכת זו מרחיבה אט אט גבולותיה, ומביאים לשיח הלכתי בין מגדרי, בו המנהיגות מבססות מעמד שווה לזה של המנהיגים הגברים. קולך שואף להעמיק מגמה זו ולהרחיבה מתוך אמונה כי ההנהגה הרוחנית הנשית תורמת מחד ושואבת כוח מהעמקת השותפות הנשית ביהדות.

העמקת השותפות הנשית באורחות החיים היהודיים

בעשורים האחרונים אנו רואים גילויי רצון גוברים וקולות העולים מן השטח המבקשים להגביר את השותפות הנשית באורחות החיים היהודים. קולך מבקש להעמיק את השיח, להוסיף ידע בתחומים הלכתיים אשר מפותח על ידי הלמדניות והמנהיגות נשית הרוחנית הצומחת. בכך שואף אירגון  קולך להוות מקום בו תוכלנה נשים לקבל מענה הלכתי כמו גם רעיונות ותמיכה לצרכים אותם הן מעלות. כמו כן, השיתוף ברעיונות ובחוויות המשתפות נשים בטקסים ובאירועים לאורך לוח השנה היהודי ומעגל החיים היהודי, מאפשרים אף הם להוסיף ידע פרקטי לנשים המבקשות להשתתף בטקסים ואירועים אלו.