הכשרות

השמת למדניות

מרכז קולך למנהיגות נשית

מרכז קולך למנהיגות נשים עוסק בהכוונה, ליווי ותמיכה של נשים המעוניינות להשפיע במרחב הציבורי, ושואפות להוביל תהליכים חברתיים ופמיניסטיים, ולהביא אל השיח ומרחבי הפעילות הציבוריים את קולן הייחודי.

קולך פועלת להגברת השותפות הנשית באורחות החיים היהודיים ולקידום ופיתוח מנהיגות נשית רוחנית, ומנהיגות נשית בכלל. כפועל יוצא של יעדים אלה, אנו מעודדות עשייה נשית במרחב הציבורי, מתוך אמונה כי רק על ידי עשייה נולדות מנהיגות.

"אני מאמינה" של מרכז קולך למנהיגות נשים:

 • עשייה בשטח מביאה לידי צמיחת מנהיגות. קולך מעודדת נשים דתיות לקחת חלק פעיל בעשייה החברתית והדתית בקהילותיהן ובמרחב הציבורי בכלל, להתמודד על עמדות מפתח בקהילה וברשויות העוסקות בחיים הדתיים, ולהוביל תהליכים ומגמות.
 • העולם כולו והחברה הדתית ירוויחו מכך שנשים ייקחו חלק פעיל בהובלה ובהנהגה של החברה. בה בעת אנו מבינות כי ישנו אתגר ייחודי לאישה הדתית בבואה לפעול במרחב הציבורי, בין אם מטרתה היא להשפיע במרחב הכללי ובין אם בתוך החברה הדתית.
 • שיתופי פעולה בין ארגונים ורישות חברתית ומקצועית הינם חלק בלתי נפרד מן העשייה: קולך פועלת ליצור שיתופי פעולה וחברה בארגוני גג נשיים ודתיים במטרה להרחיב את גבולות הפעילות וליצור סינתזה עם גורמים נוספים.

 

פעילות המרכז: 

מה את עושה אם "נדבקת בחיידק המנהיגות"?

מרכז קולך למנהיגות נשים נוצר על מנת לתת מענה לנשים אשר מעוניינות להשפיע והאקטיביזם החברתי בוער בהן. כדברי טאובה חמיטובסקי, מקימת וראשת המרכז, מטרתנו היא "לתמוך באותן נשים ייחודיות, יוזמות וחלוצות אשר מוכנות לקחת על עצמן תפקידים ציבוריים, חברתיים, ובכך לשנות לטובה את חייהם של אחרים, במיוחד של נשים. אלו השמות לעצמן מטרה להשמיע את קולן, להתחדש, להתמודד ולפתוח אפשרויות, נתיבים ודרכי פעולה חדשים לנשים."

צוות המרכז קשובו לקולות העולים מהשטח - בין אם אלו מגיעים בפנייה ישירה אל המרכז ובין אם על ידי זיהוי מגמה מצידנו. הפעילות במרכז מתבצעת במספר אופנים: אנו משאירות דלת פתוחה ליוזמות אינדיבידואליות או קבוצתיות, ובמקביל פונות בהצעות שלנו להשתלבות בפעילות הקיימת של קולך.

 

תחומי עניין עיקריים בפעילות

כיום המרכז מתמקד במספר נושאים (תמיד אנחנו קשובות ופתוחות לשמוע רעיונות)

 1. מנהיגות רוחנית
 2. רבניות בתי ספר
 3. מנהיגות בקהילה
 4. פורום למדניות
 5. אשה אל אחותה-שיח נשים חוצה תרבויות.
 6. חינוך מגדרי

 

מעוניינת להציע רעיון או יוזמה? פני אלינו

בוגרות המרכז

רבות מהנשים אשר לקחו חלק בפעילות מרכז קולך למנהיגות, הופכות פעילות מרכזיות בקולך. לא מעט מהיוזמות שלוו על ידי קולך מעצבות את חיינו הציבוריים כיום. את בוגרות "המרכז למנהיגות" ניתן למצוא בשדות השפעה שונים.

 

אתן/ם מוזמנים להתרשם ממגוון התוצרים והפעילויות של בוגרות מרכז קולך למנהיגות נשים.  

 

 

מעוניינת לקחת חלק בפעילות מרכז קולך למנהיגות נשית? פני אלינו

 

 

 

מרכז קולך למנהיגות נשים

מרכז קולך למנהיגות נשים עוסק בהכוונה, ליווי ותמיכה, של נשים המעוניינות להשפיע במרחב הציבורי, ולהוביל תהליכים חברתיים ופמיניסטיים, ומבקשות להביא אל השיח ומרחבי הפעילות הציבוריים את קולן הייחודי.

קולך פועלת להגברת השותפות הנשית באורחות החיים היהודיים ולקידום ופיתוח מנהיגות נשית רוחנית, ומנהיגות נשית בכלל. כפועל יוצא של יעדים אלה, אנו מעודדות עשייה נשית במרחב הציבורי, מתוך אמונה כי רק על ידי עשייה נולדות מנהיגות.

"אני מאמינה" של מרכז קולך למנהיגות נשים:

 • עשייה בשטח מביאה לידי צמיחת מנהיגות. קולך מעודדת נשים דתיות לקחת חלק פעיל בעשייה החברתית והדתית בקהילותיהן ובמרחב הציבורי בכלל, להתמודד על עמדות מפתח בקהילה וברשויות העוסקות בחיים הדתיים, ולהוביל תהליכים ומגמות.
 • העולם כולו והחברה הדתית ירוויחו מכך שנשים ייקחו חלק פעיל בהובלה ובהנהגה של החברה. בה בעת אנו מבינות כי ישנו אתגר ייחודי לאישה הדתית בבואה לפעול במרחב הציבורי, בין אם מטרתה היא להשפיע במרחב הכללי ובין אם בתוך החברה הדתית.
 • שיתופי פעולה בין ארגונים ורישות חברתית ומקצועית הינם חלק בלתי נפרד מן העשייה: קולך פועלת ליצור שיתופי פעולה וחברה בארגוני גג נשיים ודתיים במטרה להרחיב את גבולות הפעילות וליצור סינתזה עם גורמים נוספים.

 

פעילות המרכז:

מה את עושה אם "נדבקת בחיידק המנהיגות"?

מרכז קולך למנהיגות נשים נוצר על מנת לתת מענה לנשים אשר מעוניינות להשפיע והאקטיביזם החברתי בוער בהן. כדברי טאובה חמיטובסקי, מקימת וראשת המרכז, מטרתנו היא "לתמוך באותן נשים ייחודיות, יוזמות וחלוצות אשר מוכנות לקחת על עצמן תפקידים ציבוריים, חברתיים, ובכך לשנות לטובה את חייהם של אחרים, במיוחד של נשים. אלו השמות לעצמן מטרה להשמיע את קולן, להתחדש, להתמודד ולפתוח אפשרויות, נתיבים ודרכי פעולה חדשים לנשים."

צוות המרכז קשובו לקולות העולים מהשטח - בין אם אלו מגיעים בפנייה ישירה אל המרכז ובין אם על ידי זיהוי מגמה מצידנו. הפעילות במרכז מתבצעת במספר אופנים: אנו משאירות דלת פתוחה ליוזמות אינדיבידואליות או קבוצתיות, ובמקביל פונות בהצעות שלנו להשתלבות בפעילות הקיימת של קולך.

 

תחומי עניין עיקריים בפעילות

כיום המרכז מתמקד במספר נושאים (תמיד אנחנו קשובות ופתוחות לשמוע רעיונות)

 1. מנהיגות רוחנית
 2. רבניות בתי ספר
 3. מנהיגות בקהילה
 4. פורום למדניות
 5. אשה אל אחותה-שיח נשים חוצה תרבויות.
 6. חינוך מגדרי

 

מעוניינת להציע רעיון או יוזמה? פני אלינו

בוגרות המרכז

רבות מהנשים אשר לקחו חלק בפעילות מרכז קולך למנהיגות, הופכות פעילות מרכזיות בקולך. לא מעט מהיוזמות שלוו על ידי קולך מעצבות את חיינו הציבוריים כיום. את בוגרות "המרכז למנהיגות" ניתן למצוא בשדות השפעה שונים.

 

אתן/ם מוזמנים להתרשם ממגוון התוצרים והפעילויות של בוגרות מרכז קולך למנהיגות נשים.  

 

 

מעוניינת לקחת חלק בפעילות מרכז קולך למנהיגות נשית? פני אלינו