טפת הלפרין

עיר: מצפה נבו

מרצה לתנ"ך במכללת אורות, מסגרות מת"ן ובאולפנה בעפרה.

ד"ש ממשה רבינו לדורנו ![ זמני חומש במדבר] -

הרצאה לקהל הרחב

10:30

בית כנסת במצפה נבו

סדום מול ירושלים - אשה אל אחותה ? לצרור! -

הרצאה לקהל הרחב

18:00

בית כנסת נוסף - מצפה נבו

זויות - ל'ירושלים- עיר שחוברה לה יחדיו' -

דבר תורה [ דרשה] בסעודה שלישית קהילתית 

לקהל הרחב

בזמן סעודה שלישית בכינוס הקהלתי במצפה נבו