ד"ר רחל לבמור

עיר: מגדל עוז

טוענת רבנית, מנהלת הפרויקט למניעת עגונות וסירוב-גט בתנועת 'ישראל הצעיר' והסוכנות היהודית. אחת ממחברי ה"הסכם לכבוד הדדי"- הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט הנפוץ בישראל ומחברת הספר מנעי עיניך מדמעה: הסכמי קדם-נישואין למניעת סירוב גט.

שיעור: ה"הסכם לכבוד הדדי" למניעת סירוב גט: רקע הלכתי, נחיצות ופעילות:

לקהל הרחב

17:30

קיבוץ מגדל עוז, בית הכנסת