הרבנית מלי שטריגלר

עיר: עפרה

ביכורים, שתי הלחם ומתן תורה:

דרשה

לקהל הרחב

אחרי מוסף

ביה"כ המרכזי - עפרה