ד"ר תהילה אליצור

עיר: אלעזר

מרצה במכללת הרצוג , מת"ן ירושלים ובתי מדרש נוספים.

"על עיוורים, חכמים, ונשים":

לקהל הרחב

10:15

בית כנסת מרכזי אלעזר