אסתר שקלים

עיר: כפר הרא"ה

משוררת וחוקרת קהילות ישראל.

"מזרח ומערב- היילכו שניהם יחדיו?":

שיעור

לקהל הרחב

אחה"צ בשבת

כפר הרוא"ה