אלומה פלורסהיים דור

עיר: מזכרת בתיה

דרשה: בין ויקרא לבמדבר:

לקהל הרחב

בתפילת ליל שבת

המניין השוויוני במזכרת בתיה

שיעור: בין שמיטה להר סיני- בין בעלות לחירות:

לקהל הרחב

לאחר התפילה

בשבת בבוקר

מניין שוויוני במזכרת בתיה