רחל אילון כוכבא

עיר: בני דרום

'ירושלים שלי' מה לנו ולירושלים?

מיועד לצעירים

אחרי סעודת ליל שבת

בני עקיבא בני דרום

'לירושלים עירי' שרים לירושלים מתהילים ועד היום:

שיעור נשים

לאחר תפילת שחרית

העליה לרגל כניסיון להגיע לשלמות:

לקהל הרחב

לאחר מנחה קטנה

בית הכנסת המרכזי בני דרום