רוית קלך

עיר: מודיעין

"כל הנשים שלנו חשובות הן":

לקהל הרחב

18:00

שעה לפני מנחה

בית כנסת שבטי ישראל

מודיעין