הרבנית ד"ר איילת הופמן ליבזון

עיר: ירושלים-רחביה

המרכז הבינתחומי הרצליה.

מהמדבר אל הארץ המובטחת: שאיפות לאומיות או סיפור אהבה? (דרשה):

קהל רחב

10:30

בית כנסת אהל נחמה

ירושלים

"כי באשר תלכי אלך": מגילת רות ויסודות הגיור:

קהל הרחב

בין מנחה לערבית

אהל נחמה

ירושלים