ד"ר מירי שליסל

עיר: אפרת

יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

בין עיר מלוכה ל- 'קומי צאי' הדימויים הכפולים של ירושלים כפי שהם מופיעים בשיר השירים:

לקהל הרחב

6.00 אחהצ בשבת (סעודה שלישית)

בית הכנסת הרב תכליתי

אפרת