יערה וידמן סמואל

עיר: מושב צפריה

ר"מית במדרשת עין הנצי"ב.

שיעור: אני חושב משמע אני קיים? על מחוייבות הלכתית בדורנו:

לצעירים

צפריה

שיעור: מדבר, מתנה: פתיחה לספר במדבר:

לקהל הרחב

אחרי תפילה בבוקר שבת

צפריה