עדי בלוט

עיר: אליאב

דבר תורה לפרשת במדבר

לקהל הרחב

19:35

לפני קבלת שבת

בית הכנסת אליאב

 

על שפחה ושתי הלכות

לקהל הרחב

10:30

בית הכנסת אליאב

 

וכי שני מלכים משמשים בכתר אחד?

לקהל הרחב

17:30

בבית הכנסת אליאב