עו"ד רחל שקרג'י

עיר: מודיעין

"סורה שבה פה פלוני אלמוני" על הזכות להישכח ולהיסלח

לקהל הרחב

שבת בבוקר אחרי התפילה

בית כנסת אדיר במרום, דן 20

מודיעין

 

ההקדשות הדתיים בבתי הדין הרבני

לקהל הרחב

19:20

מנורת אבנר, נחל צלמון 21

מודיעין