לאה טנא

עיר: אבן שמואל

ראיית הקודש, המקור לאיסור, סוגי הראייה, והקשר לחיינו במאה העשרים ואחת

קהל רחב

18:00

בית משפחת טנא בית מס' 226

אבן שמואל